Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

A1-C-oo-mini

Vzorkovače vody
Novinka
speciální verze přenosného vzorkovače s rozšířením o vzorkování odlehčovacích objektů.
Přenosný vzorkovač A1-C-oo-mini.

Tento přenosný vzorkovač, je určen jak pro běžné vzorkování, tak pro vzorkování odlehčovacích objektů. Vzorkovač splňuje požadavky na vzorkování odlehčovacích objektů, které jsou specifikovány v dokumentu ministerstva životního prostředí v článku: Sdělení odboru ochrany vod MŽP ke změnám § 8 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých v důsledku nabytí platnosti zákona č. 113/2018 Sb. Celý tento dokument můžete nalézt na tomto odkazu: https://www.mzp.cz/cz/difuzni_znecisteni_vod_sdeleni

Než budete číst tento prospekt vzorkovače dál, prostudujte prosím důsledně  "Sdělení odboru ochrany vod MŽP", které je před tímto řádkem.  Je to důležité k pochopení k čemu je tento rozšířený model vzorkovače určen.
Dle "Sdělení odboru ochrany vod MŽP" jste jistě pochopily že na odtoku z odlehčovacího objektu  do povrchových vod z je nutné mýt průtokoměr pro měření objemu a vzorkovač pro odběr vzorku.  

K tomuto účelu jsem připravil vzorkovač A1-C-oo-mini, který je koncipován přesně dle tohoto zdělení MŽP. Vzorkovač připojíme na průtokoměr, který měří množství přepadající vody. Průtokoměr sepne kontakt v okamžiku kdy začne voda přepadat do odlehčení. Tímto je spuštěn ve vzorkovači odložený start odběru o 15 minut. Pokud voda dále přepadá i po 15 minutách je vzorkovačem odebrán první vzorek a dále po celou dobu odlehčení, každých 15 minut vzorkovač odebírá další vzorky. Celý postup se stále opakuje, i když voda přestane přepadat a po nějaké době opět začne. Vzorkovač funguje v tomto režimu tak dlouho dokud nedojde baterie nebo je vzorkování ukončeno hladinovým snímačem ve vzorkovnici (vzorkovnice je plná).
Vzorkovač je možné rozšířit o externí napájecí zdroj 230V AC, nebo externí akumulátor 12V DC s kapacitou dle vlastních požadavků.

Pro měření průtoku je možné použít například jednotku Fiedler M4016, která je velice všestranná a u vodáren oblíbená. Tuto jednotku jsem ve spolupráci se zákazníkem již odzkoušel pro řízení vzorkovače A1-C-oo-mini. Samozřejmě je možné použít i jiný průtokoměr či hladino-měr který vyhoví daným požadavkům.


Omlouvám se na pokračování této stránky momentálně pracuji (18.11.2019).
Návrat na obsah