Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

A1-C-oo-mini

Vzorkovače vody
Novinka
speciální verze přenosného vzorkovače s rozšířením o vzorkování odlehčovacích objektů.
Přenosný vzorkovač A1-C-oo-mini.

Tento přenosný vzorkovač, je určen jak pro běžné vzorkování, tak pro vzorkování odlehčovacích objektů. Vzorkovač splňuje požadavky na vzorkování odlehčovacích objektů, které jsou specifikovány v dokumentu ministerstva životního prostředí v článku: Sdělení odboru ochrany vod MŽP ke změnám § 8 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých v důsledku nabytí platnosti zákona č. 113/2018 Sb. Celý tento dokument můžete nalézt na tomto odkazu: https://www.mzp.cz/cz/difuzni_znecisteni_vod_sdeleni

Než budete číst tento prospekt vzorkovače dál, prostudujte prosím důsledně  "Sdělení odboru ochrany vod MŽP", které je před tímto řádkem.  Je to důležité k pochopení k čemu je tento rozšířený model vzorkovače určen.
Dle "Sdělení odboru ochrany vod MŽP" jste jistě pochopily že na odtoku z odlehčovacího objektu  do povrchových vod z je nutné mýt průtokoměr pro měření objemu a vzorkovač pro odběr vzorku.  

K tomuto účelu jsem připravil vzorkovač A1-C-oo-mini, který je koncipován přesně dle tohoto zdělení MŽP. Vzorkovač připojíme na průtokoměr, který měří množství přepadající vody. Průtokoměr sepne kontakt v okamžiku kdy začne voda přepadat do odlehčení. Tímto je spuštěn ve vzorkovači odložený start odběru o 15 minut. Pokud voda dále přepadá i po 15 minutách je vzorkovačem odebrán první vzorek a dále po celou dobu odlehčení, každých 15 minut vzorkovač odebírá další vzorky. Celý postup se stále opakuje, i když voda přestane přepadat a po nějaké době opět začne. Vzorkovač funguje v tomto režimu tak dlouho dokud nedojde baterie nebo je vzorkování ukončeno hladinovým snímačem ve vzorkovnici (vzorkovnice je plná).
Vzorkovač je možné rozšířit o externí napájecí zdroj 230V AC, nebo externí akumulátor 12V DC s kapacitou dle vlastních požadavků.

 
Pro měření průtoku je možné použít například jednotku Fxxxx, která je velice všestranná a u vodáren oblíbená. Tuto jednotku jsem ve spolupráci se zákazníkem již odzkoušel pro řízení vzorkovače A1-C-oo-mini. Samozřejmě je možné použít i jiný průtokoměr či hladino-měr který vyhoví daným požadavkům.Ke vzorkovačům typu A1  je možné připojit napájecí zdroj na 230V, nebo AKU Kufr 12V 28Ah viz foto.
Poslední úprava této stránky proběhla 20.1.2020.
Návrat na obsah