Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

SPOV E

Fekální stanice > SPOV E
Stanice pro Přejímku Odpadní Vody z fekálních vozů SPOV E.

Stanice SPOV E  je nejjednoduší a tím i nejlevnější fekální stanicí z naší nabídky. Tato ekonomicky výhodná verze stanice je  postavena na mechanicky stejné konstrukci jako mnoha lety provozu ověřená stanice SPOV 4. Od této stanice se liší vyhodnocením a možným rozšířením. Stanice SPOV E je ovládána klíči, kterými je možné přepínat počítadla dovozů a otevírat uzavírací ventil.
Stanice SPOV E je výhodná pro všechny čistírny,kde je požadována evidence množství dovážených odpadních vod.  Svojí konstrukcí umožňuje evidovat celkové množství dovezených vod na jednotlivé klíče.  Na fotografiích je vidět stanice s jedním klíčem a jedním počítadlem objemu. Tato stanice je postavena pro malou čistírnu odpadních vod, na kterou smí dovážet vodu pouze jeden fekální vůz jednou za den. Stanice zde tedy slouží pouze pro evidenci dovezeného množství tímto jedním vozem.  

Pro připojení fekální hadice  je stanice vybavena navařenou spojkou s čepy pro nejběžnější pákovou spojku typu A110 (která je celá vyrobená z nerezu)


Standardní příslušenství stanice SPOV E:
-ochranná nerezová skříň s topením
-průtokoměr DN100, s ochranou proti prázdnému potrubí
-vzduchem ovládaný deskový ventil
-kompresor
-ovládací terminál s jedním klíčem a počítadlem proteklého objemu
-odtoková fekální hadice DN105
-připojovací koncovka s čepy navařená ke stanici

 
Možné rozšíření stanice SPOV E:
-je možné přidat libovolný počet klíčů a počítadel proteklého objemu
Návrat na obsah