Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

Vzorkonače vody

Vzorkovače vody

Vzorkovače vody.

Já Robert Schulz rozděluji vzorkovače na dva typy a to na vzorkovače zastaralé konvenční a vzorkovače nové generace. Rozdíl je velice jednoduchý:

- Konvenční vzorkovače jsou ty které dnes (v roce 2013) běžně všichni používáme, jsou postaveny na základě odběru vzorku pomocí vakua (podtlakový princip) nebo peristaltického čerpadla. Jejich hlavní nevýhodou je, že vzorkují přerušovaně (diskontinuálně). Typické nasazení těchto vzorkovačů je na přítoku či odtoku vyčištěné vody  v čistírnách odpadních vod, kde odebíráme dle předpisů v intervalu 2 hodin.
- Vzorkovače nové generace odebírají vzorky tak, aby co nejlépe odebraný vzorek odpovídal kvalitě proteklé vody. Jinými slovy, vzorek odebraný těmito vzorkovači je maximálně reprezentativní k proteklému množství i kvalitě vzorkované vody.


Dnešním zákazníkům však nejvíce záleží na tom, aby splnily požadavky NAŘÍZENÍ VLÁDY 143 ze dne 28. března 2012 a pozdějších předpisů. Proto se i nadále v roce 2015 nejvíce používají vzorkovače Konvenční které splňují doslovně toto nařízení ve všech požadovaných bodech a),b) i c). I naše Konvenční vzorkovače tyto požadavky splňují.


Citace  NAŘÍZENÍ VLÁDY 143 ze dne 28. března 2012:
Typy vzorků u výpustí ze zdroje znečišťování
a) dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Tento typ vzorku se použije pouze pro komunální odpadní vody čištěné na čistírenském zařízení s dobou zdržení minimálně 24 hodin pro roční množství 10 t až 200 t ročně v ukazateli CHSKCr přitékající do zdroje
b) 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin
c) 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

==========================
Tisk této stránky.

Návrat na obsah