Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

Vývoj stanic SPOV

Fekální stanice

Vývoj stanic SPOV

SPOV 0: V roce 1993 byl vyroben model stanice ze železa. Na tomto modelu byla ověřena hydraulika stanice. Bohužel tento model nebyl fotograficky zdokumentován.

SPOV 1: Prototyp  vyrobený a odzkoušený v provozu v roce 1996. Tato stanice nebyla osazena kulovým ventilem. Jako identifikační karty byly použity kontaktní čipové karty (tyto karty jsou podobné kartě telefonní). Dále byla stanice osazena měřením pH a vodivosti. Zkoušky stanice se prováděly na čistírně v Havlíčkově Brodě.

SPOV 2: První prodaná stanice dodaná v roce 1997 na ústřední čistírnu v Praze. Stanice je osazena kulovým ventilem, měřením průtoku, pH, vodivosti a vzorkovačem. K identifikaci fekálních vozů jsou použity čipové karty. Přenos naměřených dat do stolního počítače PC zajišťuje  paměťová karta. Přes stanici se vypouští cirka 1000 fekálních vozů ročně. Stanice byla na zakázku konstrukčně pozměněna na dlouhou verzi, která prochází zdí, za kterou je umístěn vzorkovač. Odtok je vyveden přímo do lapače písku.

SPOV 3: Tato stanice byla dodána do ČOV Hradec Králové, Karlovy Vary, Brno Modřice. Dále na kanalizační síť do Brna Bystrce a dvě stanice do Polska. Stanice byly vybaveny dle přání zákazníků. Brněnské stanice jsou vybaveny kulovým ventilem, měřením průtoku, měřením pH, vodivosti a vzorkovačem. Pro identifikaci fekálních vozů jsou zde použity nové bezkontaktní identifikační karty. Stanice jsou připojeny k vyhodnocovacímu počítači PC pomocí kabelu, bezdrátově, nebo paměťovou kartou

SPOV 4: Stanice uvedena na trh v březnu 1999. Řídící elektronika s ovládacím terminálem je totožná se stanicí SPOV 3. Mechanická konstrukce je jednodušší. Kulový ventil byl nahrazen mechanickým zajištěním vypouštěcí hadice. Těmito ůpravami jsme dosáhli zmenšení stanice na minimum při zachování  užitných vlastností. Do stanice je možné montovat sondu pro měření pH, vodivosti a připojit externí vzorkovač SMS

SPOV S1: Stanice SPOV 4 byla osazena novým jednodušším řídícím systémem, vznikla stanice SPOV S1. Stanice SPOV S1 je určená pro menší čistírny.

SVV 23  SPOV: Nový vzorkovač s automatickým čištěním pro stanici SPOV 4.

==========================
Tisk této stránky.

Návrat na obsah