Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

SVP24V

Vzorkovače vody

Stacionární vzorkovač peristaltický SCHULZ EP
Typ: SVP 24 V model 2015

 • umožňije vzorkování typu a), b) i c) dle  NAŘÍZENÍ VLÁDY 143 ze dne 28. března 2012

 • peristaltický princip odběru vzorku

 • materiál čerpadlové hadice silikon

 • skříň zvenku nerezová, zevnitř plastová

 • termostatizace vzorku na +4oC

 • proporcionální automatické nastavení

 • láhve vzorkovnice 24 x 1,15 l PE v zásuvce (počet vzorkovnic je nastevitelný z menu v rozsahu 1-24)

 • sací výška doporučená 5 m, maximálně 7 m

 • nerezový sací filtr

 • objem jednoho vzorku je nastavitelný z menu

 • řízení mikroprocesorem v režimu časovém, objemovém a průtokovém se změnou objemu

 • 8 upravitelných programů ...

 • před a po každém odběru profukování celého traktu

 • standardní délka sací hadice 5m (na přání delší)

 • napájení  ze sítě 230V

 • spolecne hlaseni chyby - reléový výstup

 • aktivni program - reléový výstup

 • dig.vstup pro ext.řízení

 • vstup 0/4-20mA (okamžitý průtok - pro vzorkování typu C)

 • Hmotnost 130 KgVzorkovač
SVP 24V umoňuje vzorkování dle:

NAŘÍZENÍ VLÁDY 143 ze dne 28. března 2012
Typy vzorků u výpustí ze zdroje znečišťování
a) dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Tento typ vzorku se použije pouze pro komunální odpadní vody čištěné na čistírenském zařízení s dobou zdržení minimálně 24 hodin pro roční množství 10 t až 200 t ročně v ukazateli CHSKCr přitékající do zdroje
b) 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin
c) 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

==========================
Tisk této stránky.

Návrat na obsah