Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

A2

Vzorkovače vody

Stacionární vzorkovač peristaltický  A2
Popis výrobku:

 • umožňije vzorkování typu a) a b) dle  NAŘÍZENÍ VLÁDY 143 ze dne 28. března 2012

 • peristaltický princip odběru vzorku

 • peristaltické čerpadlo

 • materiál čerpadlové hadice norpren nebo silikon

 • skříň zvenku nerezová, zevnitř plastová

 • termostatizace vzorku na +4oC

 • vzorkovnice 1 x 10 nebo 15 l

 • sací výška doporučená 5, maximálně 7 m

 • nerezový sací filtr

 • řízení mikroprocesorem v režimu časovém, objemovém a verze A2-C i průtokovém se změnou objemu vzorku

 • před a po každém odběru profukování celého traktu

 • standardní délka sací hadice 5m (na přání delší)

 • napájení ze sítě 230V

 • dig.vstup pro ext.řízení

 • hmotnost cca. 50 Kg

A2 -C má navíc proti A2

 • umožňije vzorkování typu a), b) i c) dle  NAŘÍZENÍ VLÁDY 143 ze dne 28. března 2012

 • vstup 0/4-20 mA proporcionální automatické nastavení velikosti vzorku dle průtoku (vzorkování typu C)Vzorkovač A2-C umoňuje vzorkování dle:
NAŘÍZENÍ VLÁDY
143 ze dne 28. března 2012
Typy vzorků u výpustí ze zdroje znečišťování
a)
dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Tento typ vzorku se použije pouze pro komunální odpadní vody čištěné na čistírenském zařízení s dobou zdržení minimálně 24 hodin pro roční množství 10 t až 200 t ročně v ukazateli CHSKCr přitékající do zdroje
b)
24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin
c)
24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

==========================
Tisk této stránky.

Návrat na obsah