Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

SVV Přítok

Vzorkovače vody
Stacionární Vakuový Vzorkovač „SVV Přítok“.

Vzorkovač odpadní vody „SVV Přítok“.
  • až o 25% více nerozpuštěných látek ve vzorku vody oproti vzorkům které byly odebrány peristaltickým vzorkovačem
  • při špatné údržbě vzorkovače se slabou hadicí může tento rozdíl narůst až na několik tisíců procent
  • dokonalé vzorkování odpadní vody na přítoku do ČOV
  • sací potrubí o světlosti 32 mm  je dimenzováno pro odběr vzorku s přihlédnutím na odběr nerozpuštěných látek
  • odběr do jedné vzorkovnice o velikosti 26 litrů s hrdlem o průměru 295mm pro snadné čištění
  • nebo do čtyř vzorkovnic o velikosti  6 litrů s průměrem hrdla 136mm pro snadné čištění
  • vzorkovač je možné vybavit  automatickým čištěním celé technologie
  • mnoha lety odzkoušená bezproblémová vakuová technologie odběru vzorku
Stacionární Vakuový Vzorkovač - Přítok

Podmětem ke stavbě tohoto vzorkovače bylo tvrzení zákazníků, že stávající peristaltické vzorkovače všech typů a to jak evropských tak amerických výrobců, nepřesně vzorkují nerozpuštěné látky na přítoku do ČOV.  Proto jsme postavili vzorkovač s výrazně vyšším sacím výkonem, který je osazený sacím potrubím o světlosti 32 mm. První vzorkovač tohoto typu byl postaven jako samostatná vzorkovací technologie, která posloužila k porovnání obsahu nerozpuštěných látek mezi vzorkovačem „SVV Přítok“ a vzorkovačem s násavací hadicí o světlosti 9 mm.

    
Při tomto testování se projevil rozdíl mezi vzorky z obou vzorkovačů.
Modul vzorkovače „SVV Přítok“ na-vzorkoval až o 25% více nerozpuštěných látek než vzorkovač s hadicí 9 mm. Tento rozdíl platí pouze u vzorkovačů které jsou pravidelně čištěny. Rozdíl narůstá při špatné údržbě i na hodnotu několika tisíců procent.
Viz odstavec níž.
Stacionární vakuový vzorkovač pro odběr vzorků na přítoku do čistírny odpadních vod s nasávací hadicí 32 mm. Vzorkovač pro dokonalé stanovení obsahu nerozpuštěných látek v přitékající odpadní vodě.
    
V případě že Vám nelze spustit video vyzkoušejte to zde:
Odkaz na video na  www.youtube.com.
Porovnání nasávacích hadic a sacích filtrů.Vzorkovače se slabou nasávací hadicí používají sací filtr se závažím. Na fotografiích jsou filtry různých výrobců (včetně našeho). Otvory v těchto filtrech jsou menší nežli je průměr nasávací hadice. Tímto opatřením je peristaltický vzorkovač chráněn před nasátím nerozpuštěných látek, které by jej mohly ucpat. Díky tomu, že tyto filtry také zvětšují venkovní průměr nasávací hadice, dochází u nich k zachycení nerozpuštěných látek a k celkovému obalení nasávací hadice i filtru viz fotografie.V dnešní době jsou vzorkovače obsluhovány vzorkaři kteří pro vzorky dojíždějí i několik desítek kilometrů. S důvodu úspory pohonných hmot jsou nuceny nastavovat zpožděný start vzorkovače například na čtrnáct dní dopředu. Vzorkaři pro vzorky přijíždějí v tomto případě až za patnáct dní.  Během čekací doby nasávací hadici nikdo nezkontroluje ani nevyčistí. K obalení nasávacího filtru dochází již po několika hodinách. Toto obalení pak funguje jako papírová filtrační vložka která nepropustí žádné nerozpuštěné látky.  Na levé fotografii nad tímto článkem je obalený filtr peristaltického vzorkovače přes který při testování prošla pouze voda bez nerozpuštěných látek.

 
Můžeme tedy konstatovat že odchylka v obsahu nerozpuštěných látek u vzorkovačů se slabou nasávací hadicí se pohybuje v závislosti na vzorkovacím místě, údržbě před vzorkováním a údržbě během vzorkování v řádech desítek až tisíců procent.Vzorkovač SVV Přítok používá místo těchto nepraktických sacích filtrů trubku z PE. Její konec je plně hladký bez rozšíření, za které by se mohly zachytávat nerozpuštěné látky. Toto sací potrubí se instaluje šikmo po směru proudění, takže jakákoliv nečistota po tomto nasávacím potrubí sklouzne bez zachycení. Sací potrubí je buď kolmo zaříznuté, nebo s výřezem pro případ, že nechceme nasávat vodu ze dna.
 

Porovnání výkonu peristaltických vzorkovačů a vzorkovače SVV Přítok.
Peristaltické vzorkovače s nasávací hadicí 9 mm jsou koncipovány s čerpadlem které má sací výkon 3 ař 5 litrů za minutu vzorkovač SVV Přítok má sací výkon 150 litrů za minutu s nasávací potrubí o světlosti 32 mm.
Vzorkovač vody SVV Přítok s jednou vzorkovnicí 26 litrů
Vzorkovač vody SVV PřítokVzorkovač „SVV Přítok“ je již možné dodat jak ve verzi s jednou vzorkovnicí o velikosti 26 litrů, tak se čtyřmi vzorkovnicemi o velikosti 6 litru. Vzorkovač je také možné rozšířit o automatické čištění směsí vody a vzduchu, které zajistí dokonalé vyčištění celé vzorkovací technologie po každém odběru vzorku.


Vzorkovač vody SVV Přítok se vzorkovnicemi 4 x 6 l
Návrat na obsah